Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Thực nghiệm Hoa Hồng thành lập ngày 27 tháng 12 năm 1976 theo quyết định số 120/UBQĐ sau được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở thực nghiệm các chương trình Giáo dục mầm non.

1996 chuyển về trực thuộc trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương làm cơ sở thực hành, thực tập và ứng dụng các nghiên cứu khoa học mầm non.

Kể từ khi thành lập, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên không ngừng phấn đấu xây dựng Nhà trường đoàn kết, thống nhất và ngày càng phát triển theo sự phát triển chung của nền giáo dục đất nước.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục mầm non theo Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Hướng dẫn sinh viên Cao đẳng kiến tập, thực hành, thực tập
 • Nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay, trường có 92 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có (01 trình độ Tiến sĩ; 04 trình độ thạc sĩ; 65 trình độ đại học, 16 có trình độ trung cấp, 06 có chứng chỉ nghề). Trường có tổng số 19 lớp; 6 lớp Mẫu giáo bé; 06 lớp Mẫu giáo nhỡ; 07 lớp Mẫu giáo lớn.

BAN CHI ỦY

 • Bí Thư chi bộ: TS. Đào Thị My
 • Phó bí thư: Đinh Thúy Hiền
 • Ủy viên: Phạm Thị Thu Hằng

BAN GIÁM HIỆU

 • Hiệu trưởng: TS. Đào Thị My
 • Phó hiệu trưởng: ThS. Lương Thị Kim Oanh
 • Phó hiệu trưởng: ThS. Phạm Thị Kim Huê

TS. ĐÀO THỊ MY – Hiệu trưởng

ThS. Lương Thị Kim Oanh – Phó Hiệu trưởng

ThS. Phạm Thị Kim Huê – Phó Hiệu trưởng

Tổ văn phòng

 • Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tâm

Các khối trưởng

 • Khối trưởng mẫu giáo lớn: Đinh Thúy Hiền
 • Khối trưởng mẫu giáo nhỡ: Nguyễn Thị Tuyết Lan
 • Khối trưởng mẫu giáo bé: Trần Thị Xuân Hương

Tổ bếp

 • Tổ trưởng: Nguyễn Thu Tuyền

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG:

 • Chủ tịch: Đinh Thúy Hiền
 • Phó chủ tịch: Trần Thị Xuân Hương
 • Ủy viên: Nguyễn Thị Tuyết Lan

Các tổ công đoàn:

 • Tổ trưởng công đoàn mẫu giáo lớn: Phạm Thị Thu Hằng
 • Tổ trưởng công đoàn mẫu giáo nhỡ: Thái Thị Minh Thọ
 • Tổ trưởng công đoàn mẫu giáo bé: Đỗ Thị Hoàng Yến
 • Tổ trưởng công đoàn hành chính: Lê Thùy Linh
 • Tổ trưởng công đoàn bếp: Đồng Thị Mơ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

 • Bí thư chi đoàn: Ngô Thị Trang
 • Phó bí thư Chi đoàn : Nguyễn Thị Mến
 • Ủy viên: Đinh Thị Huệ

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

 • Bà Nguyễn Ngọc Lan – Hiệu trưởng (1976 – 1982)
 • Bà Nguyễn Thị Tuất – Hiệu trưởng (1982 – 1987)
 • Bà Cao Thanh – Hiệu trưởng (1987 – 1989)
 • Bà Hồ Lan – Hiệu trưởng (1989 – 1996)
 • ThS. Hoàng Thị Bưởi – Hiệu trưởng (1996 – 2013)
 • ThS. Ngô Kim Yến – Hiệu trưởng (2013 – 2018)
 • TS. Đào Thị My – Hiệu trưởng hiện nay

THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày tháng năm của QĐ khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2013 TTLĐXS QĐ số 4339/QĐ-BGDĐT, ngày 30/09/2013
2014 TTLĐXS QĐ số 5029/QĐ-BGDĐT, ngày 30/10/2014
2015 TTLĐXS QĐ số 4363/QĐ-BGDĐT, ngày 14/10/2015
2016 Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT QĐ số 1787/ QĐ-BGDĐT, ngày 26/0/5/2016
2016 Cơ thi đua Chính phủ QĐ số 2337/QĐ-TTg,ngày 01/12/2016

Hình thức khen thưởng được nhận (từ trước đến nay)

Năm học Hình thức khen thưởng Số, ngày tháng năm của QĐ khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2014 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 4987/QĐ-BGDĐT, ngày 29/10/2014
2001 Huân chương lao động hạng nhất QĐ số 589/KTCT, ngày 15/11/2001
1983 Huân chương lao động hạng ba QĐ số 335/KTHDNN, ngày 20/06/1983
1992 Huân chương lao động hạng ba QĐ số 958/KTHDNN, ngày 19/9/1992
1981 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Số 1318 QĐ số 339 ngày 9/07/1981
2008 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ QĐ số 1056/QĐ/TTg ngày 5/08/2008
1981 Bằng khen UBBM và TETW QĐ số 167/TĐUB, ngày 15/03/1981
1985 Bằng khen UBBM và TETW QĐ số 446/TĐUB, ngày 10/05/1985
1982 Bằng khen UBBM và TETW QĐ số 228/TĐUB, ngày 24/06/1982
1986 Bằng khen UBBM và TETW QĐ số 49/TĐUB, ngày 31/12/1986
1996 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 3035/QĐ-BGDĐT, ngày 9/110/1996
1999 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 5200/QĐ-BGDĐT, ngày 18/11/1999
1999 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 3874/QĐ-BGDĐT, ngày 07/10/1999
2003 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 3684/QĐ-BGDĐT, ngày 10/07/2003
2004 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 8249/QĐ-BGDĐT, ngày 22/12/2004
2005 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 3778/QĐ-BGDĐT, ngày 13/07/2005
2006 Bằng khen của Bộ GD&ĐT QĐ số 5486/QĐ-BGDĐT, ngày 03/10/2006