Category Archives: Bài viết khác

Vui đón tết Trung thu 2018!


Chức năng cô mẫu giáo bé năm học 2018 – 2019

Thời gian Cô A (7h30- 16h15) Cô B Cô B (8h00 – 17h15) Cô C  (7h45 – 16h45)               7h30 – 8h10 7h30 – Bắt

Xem thêm


Chức năng cô mẫu giáo lớn và nhỡ năm học 2018 – 2019

Thời gian Cô A (7h30- 16h15) Cô B (8h00 – 17h15) Cô C (7h45 – 16h45) 7h30 – 8h10 Đón trẻ – Cho trẻ

Xem thêm


Chế độ sinh hoạt năm học 2018 – 2019

KHỐI MẪU GIÁO BÉ MẪU GIÁO NHỠ MẪU GIÁO LỚN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT Đón trẻ – Ăn sáng 7h30 – 8h10 7h30 –

Xem thêm


Gặp mặt nguyên CB, giáo viên, nhân viên nhân dịp năm mới 2018

Sự kiện gặp mặt các nguyên cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng nhân dịp năm mới 2018 vào ngày 27/2/2018.

Xem thêm