Ba công khai

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Nhà trường năm học 2019 – 2020

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả

Xem thêm


Kế hoạch của trường MNTH Hoa Hồng năm học 2019 – 2020

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN – Căn cứ Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ

Xem thêm


Thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG Biểu mẫu 04 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) TT

Xem thêm


Công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG Biểu mẫu 03 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) STT

Xem thêm


Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường MNTH Hoa Hồng năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG Biểu mẫu 02 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) Đơn

Xem thêm


Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG Biểu mẫu 01 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) STT

Xem thêm


Công khai thực đơn năm học 2019 – 2020

  THỰC ĐƠN TUẦN 1   Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Bữa sáng Cháo thịt lợn Uống sữa Súp thịt gà, lợn Uống

Xem thêm


Thời gian biểu năm học 2019 – 2020

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU GIÁO BÉ (2019 – 2020) Thời gian Bổ trợ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng

Xem thêm


Báo cáo chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên năm học 2018 – 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG Biểu mẫu 04 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) TT

Xem thêm


Báo cáo công khai thông tin về cơ sở vật chất năm học 2018 – 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG Biểu mẫu 03 (Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017) STT

Xem thêm