Admin

Posts byAdmin

Những bông hồng quyền năng

Lắng nghe những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề của họ; đồng thời để tôn vinh những thành công có thể nói là “vĩ đại” của họ trong công việc và trong cuộc sống… Đó chính là Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 hằng năm.

Xem thêm


Thời gian biểu phòng Lab 2018 – 2019

  THỜI KHOÁ BIỂU PHÒNG LAB 1+2 NĂM HỌC 2018 – 2019 TT Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ

Xem thêm


Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019

Trường CĐSP Trung Ương Trường MNTH Hoa Hồng THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm

Xem thêm


Công khai đội ngũ CB, GVNV năm học 2018 – 2019

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC

Xem thêm


Chức năng cô mẫu giáo bé năm học 2018 – 2019

Thời gian Cô A (7h30- 16h15) Cô B Cô B (8h00 – 17h15) Cô C  (7h45 – 16h45)               7h30 – 8h10 7h30 – Bắt

Xem thêm


Chức năng cô mẫu giáo lớn và nhỡ năm học 2018 – 2019

Thời gian Cô A (7h30- 16h15) Cô B (8h00 – 17h15) Cô C (7h45 – 16h45) 7h30 – 8h10 Đón trẻ – Cho trẻ

Xem thêm


Chế độ sinh hoạt năm học 2018 – 2019

KHỐI MẪU GIÁO BÉ MẪU GIÁO NHỠ MẪU GIÁO LỚN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT Đón trẻ – Ăn sáng 7h30 – 8h10 7h30 –

Xem thêm


Thời gian biểu năm học 2018 – 2019

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU GIÁO BÉ (2018 – 2019) LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU Lớp 5B KPhá MTXQ

Xem thêm