Một số hình ảnh đón đoàn Giảng viên, sinh viên Australia đến thực tập tại Trường Hoa Hồng trong chương trình hỗ trợ đào tạo Giáo viên chất lượng cao của Trường Southern cross University!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *