Thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên năm học 2019 – 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA HỒNG
Biểu mẫu 04
(Theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)
TT NỘI DUNG T.Số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC CC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
I Giáo viên 57 6 49 2 57
1 Nhà trẻ
2 Mẫu giáo 57 6 49 2 57
II CB quản lý 3 1 2 2
1 Hiệu trưởng 1 1
2 P. Hiệu trưởng 2 2 2
III Nhân viên 28 7 2 10 9
1 NV Văn thư 1
2 NV Kế toán 2
3 NV Thủ quỹ 1
4 Nhân viên y tế 1
5 NV khác 1 4
6 NV nuôi dưỡng 2 10
7 NV bảo vệ 4
8 NV điện nước 1 1
Tổng số CBGVNV 88 1 8 56 4 10 9 59

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(đã ký)

TS. Đào Thị My

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *