Thời gian biểu phòng Lab 2018 – 2019

 

THỜI KHOÁ BIỂU PHÒNG LAB 1+2 NĂM HỌC 2018 – 2019
TT Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 8h20 – 9h00 Nhỡ 6B Lớn 2A Nhỡ 10B
2 9h00 – 9h40 Bé 5B Bé 7A Lớn 3A Bé 8B Nhỡ 4A
3 9h40 – 10h20 Lớn 1B Lớn 2B Bé 8A Lớn 5A Lớn 6A
4 14h15 – 14h55 Nhỡ 6B Lớn 3A Lớn 3B Nhỡ 4A Nhỡ 4B
5 14h55 – 15h35 Lớn 3B Lớn 5A Bé 7B Lớn 1B Bé 9B
6 15h35 – 16h15 Nhỡ 1A Nhỡ 10B Lớn 6A Nhỡ 9A Lớn 2B

Ghi chú: Bắt đầu từ T.9/2018

THỜI KHOÁ BIỂU PHÒNG LAB 3+4 NĂM HỌC 2018 – 2019
TT Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 8h20 – 9h00 Nhỡ 4A Nhỡ 1A Nhỡ 4B Lớn 3A
2 9h00 – 9h40 Bé 9B Bé 8A Bé 7A Bé 7B Bé 8A
3 9h40 – 10h20 Nhỡ 9A Bé 5B Lớn 2A Lớn 3B Bé 8B
4 14h15 – 14h55 Lớn 6A Nhỡ 4B Nhỡ 10B Lớn 2B Nhỡ 1A
5 14h55 – 15h35 Bé 7B Bé 8B Bé 9B Bé 5B Bé 7A
6 15h35 – 16h15 Lớn 2A Nhỡ 9A Lớn 1B Nhỡ 6B Lớn 5A

Ghi chú: Bắt đầu từ T.9/2018

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *