Công khai đội ngũ CB, GVNV năm học 2018 – 2019

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Giảng viên Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên 91 1 4 61 22 4 60 60
I Giáo viên
1 Nhà trẻ
2 Mẫu giáo 3 52 5 60 60
II Cán bộ quản lý
1 Hiệu trưởng 1 1
2 Phó hiệu trưởng 1 1
III Nhân viên
1 Nhân viên văn thư 1 1
2 Nhân viên kế toán 2 2
3 Thủ quỹ 1 1
4 Nhân viên y tế 1 1
5 Nhân viên khác 24 8 13 3
.. ..
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *