Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019

Trường CĐSP Trung Ương
Trường MNTH Hoa Hồng

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2018 – 2019

STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được Tốt
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Tốt
III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển Tốt
IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non Tốt

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

 

TS. Đào Thị My

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *